HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

Aktivnosti UZ Sunce iz Gospodarske škole u Varaždinu

Na Sajmu poduzetništva i poduzetničkog obrazovanja u Novom Marofu, održanom 09.09.2016. god. naši zadrugari su predstavili Gospodarsku školu Varaždin kao ustanovu koja posebno potiče kreativno izražavanje i poduzetništvo svojih učenika. U nastupu na Sajmu pomogli su nam i učenici i nastavnici koji nisu aktivni u našoj zadruzi, ali se nadamo da smo ih s ovim nastupom zainteresirali da nam se pridruže u našem radu…
 
Naša učenička zadruga odazvala se i pozivu za sudjelovanje na Sajmu cvijeća u Varaždinu koji se održavao od 22.-25. rujna ove godine. Poslužili su nas lijepo vrijeme i posjećenost Sajma. U školu smo se vratili s povratnim informacijama o zadovoljstvu kupaca s pojedinim našim proizvodima.
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.