HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

DRŽAVNE SMOTRE

30. smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske, održat će se od 11. - 14. listopada 2018. godine, u Vinkovcima.

Rok za prijavu istraživačkih radova za 30. smotru, je 31. siječanj 2018 godine. Prijavnica za prijavu istraživačkog rada je u prilogu ispod teksta.

Gotov istraživački rad treba dostaviti do 01. lipnja 2018. godine u elektronskom obliku i dva uvezena primjerka u pisanom obliku.

Tekst sa uputama za provedbu 30. smotre, kao i županijskih smotri 2018. godine, nalazi se u prilogu, ispod teksta, a možete ga naći i na web stranici Agencije za odgoj i obrazovanja u Katalogu natjecanja i smotri.
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.