HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

ĐURĐICA, OŠ "Đuro Ester", Koprivnica

Učenička zadruga Đurđica osnovana je 2012. godine u OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica. Voditeljica Učeničke zadruge je nastavnica Vesna Hižman Perošić. Učenici naše škole od prvih do osmih razreda djeluju u sedam sekcija, i to:

1. Sekcija za rad s biljkama
2. Etno sekcija
3. Likovno-estetska sekcija
4. Eko sekcija
5. Dizajnerska sekcija
6. Sekcija za marketing i promociju


Sekcija za rad s biljkama bavi se uzgojem voća i ljekovitog  bilja. Učenici u ovoj Sekciji stječu znanja vezana uz sadnju i uzgoj biljaka. Rezultat rada ove Sekcije je ljekovito bilje koje Zadruga prodaje na prodajnim izložbama.

Etno sekcija je Sekcija koja se bavi očuvanjem kulturne baštine našega kraja njegujući tradicijske običaje iskazane u pjesmi i plesu učenika naše škole.

Likovno – estetska sekcija naše škole bavi se izradom unikatnih ukrasnih predmeta u tehnikama oslikavanja svilenih marama, découpage, Schabby chic i dr. Radovi ove Sekcije prodaju se na prodajnim izložbama.

Eko sekcija  djeluje u smjeru očuvanja prirode i okoliša naše škole. Članovi Sekcije brinu o čistoći  okoliša škole, sudjeluju u akcijama zbrinjavanja starog papira, plastične ambalaže, praznih baterija i sl.

Dizajnerska sekcija okuplja učenike zainteresirane za praktični rad na računalima. Učenici ove Sekcije računalna su podrška radu svih ostalih Sekcija Učeničke zadruge. Njihov rad bazira se na kreiranju i izradi loga Učeničke zadruge, specifikacija proizvoda, predstavljanju Zadruge na WEB stranici škole, izradi brošura, biltena, izradi promotivnog videa.

Sekcija za marketing i promociju bavi se prezentiranjem i predstavljanjem Učeničke zadruge. Učenici ove Sekcije aktivno sudjeluju u prezentiranju rada učeničke zadruge u javnim glasilima naše škole i grada.

Učenička zadruga Đurđica redovito sudjeluje na Županijskim smotrama učeničkog zadrugarstva. Mladi Zadrugari ponosni su na postignute rezultate.

Svoje proizvode i radove izlažemo povodom Dana Grada, na prodajnoj božićnoj izložbi, sudjelujemo na Danima travnjaka i drugim manifestacijama. Naša Zadruga organizira humanitarne akcije i radionice u koje se uključuju svi zainteresirani  učenici, roditelji i članovi lokalne zajednice.  Osim ovih aktivnosti Zadruga sudjeluje i u raznim ekološkim projektima i kampanjama kako bi mladi zadrugari svojim primjerom ekološke osviještenosti pozitivno utjecali na mlađe naraštaje koji dolaze iza njih.

Voditeljica Zadruge: Vesna Hižman Perošić
Voditeljce Sekcija: Vesna Hižman Perošić, Lidija Bogadi, Vesna Lilek, Ana Marija Bobovčan,  Đurđica Lucek, Nikolina Sabolić

Predsjednica zadruge: Vesna Hižman Perošić, prof.
Kontakti: Tel: 048 / 622 – 433;
Email: tajnik@kc.t-com.hr

Web stranica:  http://os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/

Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.