HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

III. Sisačko-moslavačka županija

Voditelj Podružnice HUUZ-a Sisačko-moslavačke županije je Željka Kleković-Brajenović, UZ VikSi, OŠ Viktorovac, Sisak.

Zastupnici Podružnice u Skupštini HUUZ-a:

1. Željka Kleković-BrajenovićUZ VikSi, OŠ Viktorovac, Sisak, članica Upravnog odbora HUUZ-a.
2. Drago Franić, UZ Bratovština, SŠ Petrinja
3. 
Nikolina Durmiši, UZ Leken, OŠ Mladost, Lekenik 
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.