HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

III. Sisačko-moslavačka

Voditelj Podružnice HUUZ-a Sisačko-moslavačke županije je IVO JELEČEVIĆ, UZ Bratovština, SŠ Petrinja.

Zastupnici Podružnice u Skupštini HUUZ-a:

1. Ivo Jelečević, 
UZ Bratovština, SŠ Petrinja
2. Željka Kleković-Brajenović, UZ Sela, OŠ Sela, Sela - članica Izvršnog odbora HUUZ-a 
Županijska smotra učeničkih zadruga održati će se 26. svibnja u Sisku - Pješačka zona u centru. Domaćin Smotre je Ekonomska škola iz Siska.