HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

JABUKA, OŠ Milke Trnine, KrižUčenićka zadruga osnovana je 1871. Djelovanje se odvija kroz dvije sekcije:

1. Voćarska - uzgoj jabuka u velikom ograđenom voćnjaku (1200 stabala na 1 ha površine). Od jabuka proizvodimo sokove, čips i jabučni ocat. U tijeku je uređenje prostorije za izradu sokova. U radu sekcije sudjeluje oko 40 učenika zadrugara. Voditelj je Nenad Vidaković.

2. Keramičarska sekcija - izrada uporabnih i ukrasnih predmeta od keramike. Voditeljica Izabela Hren, u radu sudjeluje oko 10 učenika.

Učenićka zadruga sudjeluje na županijskim i državnim smotrama te županijskim susretima (Božični i Uskrsni sajam) te Međužupanijska suradnja. Planovi: promjena sorti i uvođenje starih sorti jabuka 
Voditelj UZ Vlado Novosel
 

Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.