HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES
MARLJIVE RUKE, Industrijsko-obrtnička škola, Virovitica
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.