HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

O nama

Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva (HUUZ) osnovana je u lipnju 2006. godine i kao neprofitna pravna osoba članica je Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva:

* radi na razvitku i promicanju hrvatskog učeničkog zadrugarstva te njeguje dugu i bogatu tradiciju učeničkog zadrugarstva u Hrvatskoj;
* suorganizator je županijskih, međužupanijskih i Državnih smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske;
* ustrojava i provodi obrazovanje i osposobljavanje voditelja i suradnika učeničkih zadruga;
* organizira nakladničku djelatnost u području učeničkog zadrugarstva;
* povezuje i usmjerava rad učeničkih zadruga te potiče razvoj, suradnju i umrežavanje učeničkih zadruga i razvitak međužupanijske suradnje u učeničkom zadrugarstvu;
* osigurava stručnu i materijalnu pomoć učeničkom zadrugarstvu;
* surađuje s nadležnim tijelima države i jedinicama područne i lokalne samouprave u svrhu zastupanja interesa i promidžbe učeničkog zadrugarstva.

Sve ove aktivnosti Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva provodi sa ciljem stvaranja pozitivnog odnosa učenika prema radu i pozitivne poduzetničke klime u školama.

U Hrvatsku udrugu učeničkog zadrugarstva danas je učlanjeno 542 učeničke zadruge iz cijele Hrvatske.

Učeničke zadruge djeluju pri osnovnim i srednjim školama te posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama kao jedine proizvodne izvannastavne aktivnosti.
Učeničke zadruge bave se poljoprivrednom proizvodnjom, izradom uporabnih i ukrasnih predmeta, njeguju narodno umijeće, rukotvorstvo i stare zanate.
U učeničkim zadruga odvija se konkretan proizvodni rad, stvaraju se proizvodi koji imaju uporabnu i tržišnu vrijednost.


Radom u učeničkoj zadruzi:

* razvijaju se i njeguju radne navike i sposobnosti te poduzetničke vještine, odgovornost, inovativnost, kreativnost, samostalnost kao i potreba za suradnjom, kao bitne sastavnice stvaralačkog odnosa prema radu;
* pridonosi se prijenosu znanja iz nastave u praktične djelatnosti zadruge i obrnuto, znanja iz rada u zadruzi u nastavu;
* potiče se samostalno-istraživačko učenje;
* učenici razvijaju ljubav prema prirodi i vrijednostima koje je čovjek stvorio svojim radom te svijest o nužnosti očuvanja ravnoteže u prirodi i zaštiti okoliša;
* omogućava se najveći mogući razvitak sposobnosti učenika te spoznaja vlastitih sklonosti;
* učenici se pripremaju na izbor školskih programa i budućeg zanimanja;
* djeluje se na sprječavanju društveno neprihvatljivog ponašanja.

Škole s projektima učeničke zadruge predstavljaju primjere dobre prakse u razvoju poduzetništva.Predsjednica: mr. sc. Marica Berdik
Tajnica: Blanka Horvat, dipl. ing. agr.
Stručna suradnica: Đurđa Tesla

tel./fax. 01/48 46 251
e.mail: ucenicko.zadrugarstvo@huuz.hr, ucenicko.zadrugarstvo2@huuz.hr
internet stranica: www.huuz.hr

matični broj: 2115743
OIB: 45052309127
IBAN: HR1623600001101913486Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.