HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

RUKE, SŠ "Ivan Seljanec", Križevci


Učenička zadruga Ruke djeluje u sklopu Srednje škole Ivan Seljanec Križevci. Osnovana je 2013. godine, s ciljem povezivanja učenika iz različitih zanimanja i stvaranja pozitivnog stava prema radu, razvijanja radnih navika kod učenika te njegovanje timskog rada.

Učenička zadruga Ruke već nekoliko godina uspješno surađuje s lokalnom zajednicom i tvrtkama na području grada, a zadruga djeluje kroz pet aktivnih sekcija:

1. Graditeljstvo (voditelj Franjo Hrg) - pružanje manjih graditeljskih usluga obiteljima slabijeg imovinskog stanja, suradnja s udrugama na području grada, te suradnja s tvrtkama na području grada za koje učenici obavljaju manje građevinske poslove

2. Strojarstvo (voditelj Damir Katanović) - suradnja s tvrtkom na području grada za koju učenici izrađuju proizvode koje tvrtka prodaje u svojoj prodavaonici

3. Tekstil (voditeljica Gordana Štengl) - izrada različitih korisnih kućanskih predmeta koje prodaju učenici zadrugari na sajmovima i smotrama

4. Ekonomija i trgovina (voditeljica Ivana Kliček) - učenici u zanimanjima prodavač i komercijalist rade na prodaji naših proizvoda, te ispunjavaju popratnu dokumentaciju

5. Ugostiteljstvo (voditelji Mišel Doskočil i Boro Petrek) - učenici u zanimanjima konobar i kuhar pružaju usluge pripreme hrane i pića najčešće za sam grad Križevce povodom različitih proslava

Učenička zadruga Ruke ima svake školske godine oko pedeset aktivnih članova – učenika zadrugara. Aktivno sudjelujemo na sajmovima učeničkih zadruga, smotrama učeničkih zadruga te lokalnim događajima na području grada Križevaca.       

                                                             

Voditeljica Ivana Kliček
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.