HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

Radionice u UZ "Voltino"

U sklopu Europske godine kulturne baštine, Čuvari zavičajne baštine i Školica heklanja „Cvijetak“, Učeničke zadruge „Voltino“ održali su radionice kinča i heklanja.

Rože i poljsko cvijeće, šestinske ambrele bile su nam inspiracija.

Ugodna atmosfera i šarenilo cvijeća privuklo je dječicu na druženja. Mame i bake, volonterke, učiteljice Nevenka Dimač i Anamarija Čorko rado prenose ova umijeća na mlađe.

Povodom 100. dana škole, 12. veljače, vrijedne ručice ukrasile su kišobran sa 100 heklanih cvjetića i zelenu livadu sa 100 cvjetova od krepa i tako uvele učenike i djelatnike škole, roditelje i suradnike u čaroliju tradicijske kulture.


Lijep pozdrav,
Anamarija Čorko
voditeljica Učeničke zadruge OŠ Voltino, Zagreb
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.