HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

Stručni skup u Rijeci


U četvrtak, 28. studenoga 2013. u Centru za odgoj i obrazovanje u Rijeci, a u organizaciji Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva i  COO Rijeka, održan je stručni skup za voditelje učeničkih zadruga Primorsko - goranske i Istarske županije

U okviru stručnog skupa održane su dvije kreativne radionice:


1.  Izrada predmeta od modelatorske šperpleče sa božićnim motivima, voditeljica Gordana Barić Hasić, prof. teh.kul.

2. Izrada božićnih čestitki, Hari Vidović, prof.lik.kul.Radionicama je prethodio okrugli stol na temu - 26. smotra učeničkih zadruga i organizacija županijskih smotri učeničkih zadruga koji je vodila voditeljica podružnice HUUZ-a Primorsko - goranske županije, Silvana Šebalj - Mačkić,  na kojem su voditelji učeničkih zadruga razmijenili ideje i prijedloge u svezi organizacije županijske smotre u svojim županijama, kao i organizacije 26. smotre učeničkih zadruga RH.

Nakon radionica, a prije ručka koji je upriličen u COO Rijeka, sudionici skupa posjetili su Guvernerovu palaču.

Stručnom skupu je prisustvovalo 30 voditelja/ica učeničkih zadruga koji su skup ocjenili visokim ocjenama i otišli kućama sa svojim prekrasnim radovima.
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.