HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

Popis članica:

V. Varaždinska

Voditeljica Podružnice HUUZ-a Varaždinske županije je SNJEŽANA HRANIĆ, UZ Jurek, OŠ Sveti Đurđ, Sveti Đurđ.

Zastupnici Podružnice u Skupštini HUUZ-a:

1. Snježana Hranić, UZ Jurek, OŠ Sveti Đurđ, Sveti Đurđ - članica Upravnog odbora HUUZ-a, voditeljica MŽSV za UZ Varaždinske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke županije i 
Međimurske
2. Jelka Grđan, UZ Domček, Učenički dom, Varaždin - članica Nadzornog odbora HUUZ-a
3. Melita Brodar, UZ Ivančica, OŠ I.K. Sakcinskog, Ivanec
4. Sonja Tušek Podobnik, UZ Barok, I OŠ Varaždin