HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

Popis članica:

VRISAK, OŠ "Ivan Goran Kovačić", Cista Velika

Učenička zadruga Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, s prekidom od 1990. do 2003., djeluje od 1981. godine. Od tada do danas djeluje podijeljena u sekcije. Trenutno je podijeljena u sljedeće sekcije:


1. Ekološka sekcija (voditeljica Ivana Balić) – uređivanje i unapređivanje školskog vrta. Briga o ljekovitom bilju i proizvodnja ekoloških proizvoda od ljekovitoga bilja: mirisni jastučići, mirisne vješalice, ekološko gnojivo i slično.

2. Likovna sekcija (voditeljica Sanja Stipanović) – likovno oblikovanje proizvoda, proizvodnja proizvoda kao što su izliveni stećci u gipsu, kreiranje izložbenog prostora.

3. Tkalačka sekcija s podsekcijom Kukičanje i vezenje  (voditeljice Ivana Kujundžić i Saša Čelan) – čuvanje vještine tkanja od zaborava. Tkanje tradicionalnih torbica zobnica, tradicionalnih uzoraka, proizvodnja i ukrašavanje platnene ambalaže.

4. Turizam i baština (voditelj Marijan Maršić) – istraživački pristup prilikom osmišljavanja novih tradicionalnih proizvoda i njihova prezentacija kroz istraživački rad.

Učenička zadruga aktivna je na smotrama i raznim lokalnim sajmovima. Rad zadruge redovito vidljiv je na božićnim i uskršnjim sajmovima ispred sakralnih objekata u lokalnim župama, na sajmovima u Zadvarju, županijskim i državnim smotrama učeničkih zadruga. Redovito se odazivamo na jednokratne sajmove, akcije i slično. Od 2017. godine surađujemo s lokalnim LAG–om. U našoj zadruzi posebnu važnost pridajemo tradicionalnim proizvodima (suvenir stećka izliveni u gipsu i tkana tradicionalna torbica zobnica) i ekološkom proizvodima (mirisni jastučići, mirisne vješalice i ekološko gnojivo). Svoj rad dalje planiramo na platformi: tradicionalno, ekološki i suvremeno. Od zapaženijih uspjeha učeničke zadruge izdvajamo sljedeće: 1. nagrada Hrvatske radiotelevizije za najljepši školski vrt Primorske Hrvatske 2012. godine i prvo mjesto na 28. državnoj smotri učeničkih zadruga u Zadru, kategorija Istraživački rad.  Marijan Maršić, voditelj zadruge
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.