HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA

CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL COOPERATIVES

ŽITO, OŠ "Grigor Vitez", Sveti Ivan Žabno

Učenička Zadruga Osnovne Škole „Grigor Vitez“ Žabno osnovana je 1974. godine. Bila je poljoprivrednog tipa, a kasnije su se formirale i ostale sekcije: ratarska, povrtlarska, voćarska i grupa za estetsko uređenje unutrašnjosti i okoline škole.  Prestala je sa radom 1992. godine.

Školske godine 2006./07. je defektologinja Nevzeta Zdunić ponovno pokrenula rad naše zadruge. Zadruga je u početku imala dvije sekcije - kreativne radionice pod vodstvom defektologinje Nevzete Zdunić i likovnu grupu pod vodstvom učiteljice Ivančice Podhraški. Kako se interes učenika povećavao, s vremenom su se i ostale kolege uključile u rad zadruge i osnovane su sekcije: eko grupa, vrtlari, cvjećari, vezilje, keramičari i modelari.

Marljivo radimo na projektima, a zahvaljujemo na donacijama Kike d.o.o., Poljoprivredne savjetodavne službe iz Križevaca, MŽM Rasadnik Sveti Ivan Žabno, Radnik d.d., Knjigovežnica Gravis Križevci, Chemaco Hobby art centar, Bio-zrno d.o.o. ekološko imanje Zrno, Prima d.o.o., Fragaria, Kalia, Bauhaus i Poljocentar d.o.o.

Sudjelovali smo u raznovrsnim javnim manifestacijama u našem mjestu, a školske godine 2010./11. smo svoje zanimljive radove predstavili i na međužupanijskoj smotri učeničkih zadruga i osvojili visoko drugo mjesto. Raznim donacijama i sredstvima prikupljenim sa prodajnih izložbi kupujemo materijal za rad (glina, engobe, boje za glinu, alat za vrtlarsku grupu i cvjećare).

Svake godine održavamo kreativne radionice sa Centrom za odgoj i obrazovanje Križevci - u Križevcima gostujemo na Božićnim radionicama, a mi smo domaćini na Uskršnjim radionicama pod vodstvom defektologinje Nevzete Zdunić i učiteljice Ivančice Podhraški u sklopu projekta Pružimo ruku. Cilj je socijalna integracija djece s teškoćama u razvoju kroz zajedničke aktivnosti. Radimo na uređenju okoliša škole, uređujemo kamenjare, od kojih i jedan sa ljekovitim i začinskim biljem. Nastavljamo i s projektom Brezovljanska kultura mlađeg kamenog doba kroz repliku keramike našeg doba u suradnji s Povijesnom družinom i Gradskim muzejom Križevci i u sklopu kojeg radimo predmete od keramike s motivima brezovljanske kulture, posude s karakterističnim uresima i druge predmete spomenutih motiva.

Od školske godine 2009./2010. radimo na projektnoj aktivnosti Ekološki uzgoj jagoda uz pomoć i donaciju Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu iz Križevaca, Fragaria-Croatia, ekološkog imanja Zrno, Eko farme Čičak iz Čazme i roditelja naših mladih zadrugara. Posjetili smo izložbu Slavonija, Baranja i Srijem - vrela europske civilizacije u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu uz pomoć financiranja sredstava Zadruge. Posjetili smo s Povijesnom družinom arheološko nalazište u Brezovljanima i Gradski muzej u Križevcima. Na kreativnim radionicama su učenici izrađivali ekološke sapune, oslikavali svilu i eko-vrećice. Održane su i radionice i organizirane prodajne izložbe za blagdane.

Školske godine 2010./11. smo, zahvaljujući našim projektima, dobili financijsku potporu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i kupili  peć za pečenje keramike i grnčarsko kolo te smo počeli intenzivno izrađivati posudice od keramike. Posjetili smo i Eko-imanje Zrno u Habijanovcu, organizirali smo eko-predavanje u našoj školi o eko-uzgoju voća i povrća i u tom duhu nastavili sa svojim radionicama. Obilježili smo 100. obljetnicu rođenja Grigora Viteza izradom suvenira u sklopu projekta Igra se nastavlja i nakon prvih sto godina, a vrijedni keramičari nastavljaju s izradom replika Brezovljanske kulture.

2011./12. godine zadruga broji 58 učenika koji su radili u 5 sekcija. Stavili smo naglasak na humanitarni rad - uključili smo se u UNICEF-ov projekt Škole za Afrikui financijski smo pomagali naše učenike slabijeg imovnog stanja. Nastavljaju se projekti: Eko uzgoj jagoda, Brezovljanska kultura mlađeg kamenog doba kroz repliku keramike našeg doba, Pružimo ruku sa Centrom za odgoj i obrazovanje Križevci i uređenje okoliša. Intenzivnije su radile vezilje, te je osmišljen izgled veza s motivima brezovljanske kulture. Sudjelovali smo na 1. županijskoj smotri učeničkih zadruga Koprivničko-križevačke županije koja je održana u OŠ Andrije Palmovića u Rasinji. Predstavljali smo se sa dvije sekcije – keramičarskom i veziljama na temu Brezovljanska kultura mlađeg kamenog doba kroz repliku keramike našeg doba. Osvojili smo 4. mjesto, pola boda iza 3. mjesta.

Školske godine 2012./2013. smo se predstavili na 8. Izložbi sira Koprivničko – križevačke županije u Križevcima, zatim smo obilježili Svjetski dan hrane, imali smo božićnu prodajnu izložbu ispred crkve i u školi, predstavili se na Križevačkim pedagoškim danima, imali smo Uskrsnu prodajnu izložbu te na Valentinovo, povodom Dana škole, na Malom velikom križevačkom spravišću i predstavili se na smotri učeničkih zadruga na Danima travnjaka u Koprivnici.  Nastavili smo  s radom na projektima: Eko uzgoj jagoda, Brezovljanska kultura mlađeg kamenog doba kroz repliku keramike našeg doba, Škole za Afriku, Pružimo ruku sa Centrom za odgoj i obrazovanje Križevci, Eko škola – uređenje okoliša.

Ove je školske godine organiziran rad u 5 grupa: Kreativne radionice, Keramičari, Likovna grupa, Eko grupa i Vrtlari i cvjećari. Nastavljamo s radom na spomenutim projektima.
Programi se financiraju od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture iz namjenskih sredstava 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.